top of page
Locations Webpage.jpg

광화문점

서울시 종로구 종로 33

그랑서울 B102  지도보기

Tel :  02.2158.7588

월-금:  11:30 - 00:00

​토:  12:00 - 00:00

일:  12:00 - 23:00

여의도점

서울시 영등포구 의사당대로 83,

오투타워 테라스 2층   지도보기

Tel :  02.785.7588

월-금:  11:00 - 00:00

토:  12:00 - 00:00

일:  12:00 - 23:00

판교점

경기도 성남시 분당구 백현동 534

판교 테크원타워 1층 지도보기

Tel :  031.601.7549

월-금:  11:00 - 00:00

토:  12:00 - 00:00

일:  12:00 - 23:00

bottom of page